Нака з
НазваниеНака з
страница1/10
Дата публикации11.08.2013
Размер0,71 Mb.
ТипДокументы
pochit.ru > Спорт > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

Н А К А З
N 39 від 05.02.99

м.Київ
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 березня 1999 р. за N 150/3443
Про затвердження Тимчасової інструкції з перевірки і

оцінки стану техногенної безпеки потенційно

небезпечних об'єктів господарювання
З метою затвердження методики проведення комплексних перевірок стану техногенної безпеки об'єктів господарювання, а також критеріїв його оцінки, керуючись статтею 6 Закону України "Про Цивільну оборону України", підпунктами 1, 3 та 8 пункту 1 Положення про Цивільну оборону України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.94 N 299, підпунктом 3 пункту 5 Положення про МНС України, затвердженого Указом Президента України від 28.10.96 N 1005/96, а також згідно з Планом основних заходів Міністерства на 1998 рік

Н А К А З У Ю:

 1. Затвердити Тимчасову інструкцію з перевірки і оцінки стану техногенної безпеки потенційно небезпечних об'єктів господарювання, що додається.

 2. Довести цю Тимчасову інструкцію до Головного управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, управлінь з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра генерал-лейтенанта Гречанінова В.Ф.


Міністр В.М.Кальченко
Затверджено

Наказ МНС України

05.02.99 N 39
Тимчасова інструкція

з перевірки й оцінки стану техногенної безпеки

потенційно небезпечних об'єктів господарювання


 1. Загальні положення

Ця Тимчасова інструкція визначає методику проведення перевірки стану техногенної безпеки* потенційно небезпечних об'єктів господарювання України, яка дає змогу комплексно оцінити безпеку об'єкта як для персоналу, що працює на об'єкті, так і для населення, що мешкає у зоні техногенного впливу об'єкта.

Критерії оцінки стану техногенної безпеки, що використовуються в даній Інструкції, відображають такі напрями організації безпечної експлуатації об'єкта, як цивільна оборона, охорона праці, екологічна, пожежна безпека, а також інші спеціальні напрями безпеки його експлуатації, що мають вузьку галузеву спрямованість.

Ураховуючи широту напрямів і питань, відображених у цих критеріях, перевірку стану техногенної безпеки потенційно небезпечних об'єктів доцільно проводити комісією, до складу якої, крім особового складу територіальних інспекцій цивільної оборони і техногенної безпеки, доцільно також залучати особовий склад інших підрозділів територіальних управлінь з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

_______________

* Техногенна безпека - це комплекс адміністративних, організаційних, інженерно-технічних та спеціальних заходів, спрямованих на попередження виникнення техногенних надзвичайних ситуацій.

 1. Основні показники, з яких проводиться перевірка стану техногенної безпеки потенційно небезпечних об'єктів господарювання. Перевірка стану техногенної безпеки потенційно небезпечних об'єктів господарювання здійснюється за такими показниками:

  1. Наявність на об'єкті документації, яка регламентує його безпечну експлуатацію і відображає планування заходів попередження виникнення на ньому надзвичайних ситуацій, готовність до ліквідації їх наслідків та захисту працюючого персоналу і населення.

  2. Відповідність улаштування, утримання та експлуатації технічного і технологічного обладнання об'єкта, а також умов поводження на ньому з потенційно небезпечними речовинами вимогам чинних нормативів з питань техногенної безпеки.

  3. Наявність на об'єкті і стан готовності локальних систем виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення персоналу і населення.

  4. Наявність та рівень готовності диспетчерської служби об'єкта.

  5. Наявність на об'єкті, стан утримання і готовності до використання засобів колективного, індивідуального і медичного захисту.

  6. Готовність об'єктових спеціалізованих формувань до ліквідації надзвичайних ситуацій на об'єкті.

  7. Дотримання правил безпеки під час перевезення небезпечних вантажів залізничним та автомобільним транспортом.
  1. Наявність на об'єкті документації, яка регламентує його безпечну експлуатацію і відображає планування заходів попередження виникнення на ньому надзвичайних ситуацій, готовність до ліквідації їх наслідків та захисту працюючого персоналу і населення Перевірка за цим напрямом здійснюється за такими показниками:

   1. Наявність та грунтовність розробки паспорта безпеки об'єкта.

   2. Наявність та грунтовність розробки плану розвитку й удосконалення цивільної оборони об'єкта.

   3. Наявність та грунтовність розробки плану ліквідації аварій на об'єкті (ситуаційного плану).

   4. Наявність та грунтовність розробки плану захисту працюючого персоналу і населення (як розділу плану цивільної оборони об'єкта).

   5. Наявність наказу (або інструкції) по об'єкту про безпеку при виробництві, використанні або зберіганні радіоактивних, сильнодіючих отруйних та вибухопожежонебезпечних речовин, а також відповідних інструкцій для всіх цехів та дільниць.

   6. Наявність на об'єкті наказу (або інструкції) про відповідний протипожежний режим.

   7. Наявність на диспетчерських пунктах об'єкта, операторських цехів, станціях служб і підрозділів, що мають бути задіяні при ліквідації можливих надзвичайних ситуацій (аварій, пожеж, вибухів), схем сигналізацій та установок локалізації цих ситуацій. Наявність інструктивних матеріалів про керування цими установками.

   8. Наявність на диспетчерських пунктах об'єкта інструкції про порядок дій чергового диспетчера в разі виникнення надзвичайних ситуацій. Наявність схеми оповіщення на пульті диспетчерського пункту.

   9. Наявність на диспетчерських пунктах об'єкта наказу (або інструкції) про порядок оповіщення органів влади, аварійних служб, працюючого персоналу та населення про надзвичайні ситуації.

   10. Наявність на об'єкті журналів обліку та руху потенційно небезпечних речовин і промислових відходів.

   11. Наявність на об'єкті плану підготовки об'єктових спеціалізованих формувань.

   12. Наявність на об'єкті плану приведення у готовність об'єктових спеціалізованих формувань.

   13. Наявність на об'єкті плану усунення порушень і недоліків, виявлених під час перевірок об'єкта органами державного нагляду (згідно з актами даних перевірок).
N з/п

Показник

Оцінка

Добре

Задовільно

Незадовільно

2.1.1.

Наявність та грунтовність розробки паспорта безпеки об'єкта

Паспорт безпеки складається з таких розділів: а) опис об'єкта і технологічних процесів, які проводяться на ньому, що включає в себе: генеральний план об'єкта, на якому зазначені всі комунікації, технологічні лінії, об'єктові служби, шляхи сполучення, захисні зони та захисні споруди; опис технологічних процесів та підстав для їх обмежень і впровадження заходів захисту персоналу об'єкта; опис конструкції обладнання, споруд і технологічних ліній; опис параметрів та особливостей технологічних процесів, процесів розвантаження та зберігання потенційно небезпечних речовин, обсяги споживання води, газу, електроенергії, гріючої пари, інших енергоносіїв; б) опис можливих надзвичайних ситуацій техногенного та природного походження; в) загальна інформація про потенційно небезпечні речовини, що використовуються у виробництві: їх клас або категорія небезпеки; їх реакційна здатність; гранично допустимі концентрації речовин у робочій зоні, їх дія на організм людини; г) опис заходів безпеки під час виробництва: опис заходів попередження можливих надзвичайних ситуацій; опис технічних систем, пристроїв і засобів безпеки персоналу об'єкта, що використовуються під час проведення виробничих процесів та в разі виникнення надзвичайних ситуацій; заходи щодо їх попередження; готовність об'єкта до їх ліквідації; готовність об'єкта до захисту працюючого персоналу та населення, що мешкає навколо об'єкта

Паспорт безпеки містить дані про готовність об'єкта до попередження надзвичайних ситуацій та реагування на них, але заходи попередження і реагування у цьому документі відображені не конкретно

У паспорті безпеки відсутні дані про стан готовності об'єкта до попередження надзвичайних ситуацій та реагування на них

2.1.2.

Наявність та грунтовність розробки плану розвитку й удосконалення цивільної оборони об'єкта

План розвитку й удосконалення цивільної оборони містить інформацію про: заходи щодо попередження можливих надзвичайних ситуацій техногенного і природного походження; терміни виконання заходів; сили і засоби, що залучаються до виконання цих заходів, джерела та обсяги їх фінансування

У плані розвитку й удосконалення цивільної оборони ситуацій джерела та обсяги фінансування заходів не сплановані

Не виконано хоча б однієї вимоги оцінки "Задовільно"

2.1.3.

Наявність та грунтовність розробки плану ліквідації аварій на об'єкті (ситуаційного плану)

План ліквідації аварій містить: генеральний план об'єкта; типові сценарії виникнення та розвитку можливих аварій на об'єкті, їх вражаючі фактори; порядок оповіщення керівного складу об'єкта, внутрішньооб'єктових служб і підрозділів органу місцевої влади та збору відповідальних осіб об'єкта в разі аварії (у робочий та позаробочий/нічний час); порядок безаварійної зупинки об'єкта; порядок управління роботами з ліквідації аварії (надзвичайної ситуації); порядок евакуації персоналу, документації, цінного обладнання та цінних або небезпечних матеріалів; дані про наявність та склад об'єктових спеціалізованих формувань, їх укомплектованість приладами дозиметричної розвідки та контролю, засобами зв'язку та управління аварійно-рятувальними та аварійно-відновлювальними роботами, засобами індивідуального і медичного захисту, медичним приладдям, належним обладнанням та інструментами, транспортними засобами та спеціальною технікою; порядок дій об'єктових спеціалізованих формувань у разі аварії та їх взаємодії з формуваннями інших об'єктів і спеціалізованими аварійними службами; план організації і забезпечення громадського порядку на об'єкті та в районах, що зазнали ураження внаслідок аварії (надзвичайної ситуації); наявність аварійного запасу комплектувальних вузлів, виробів та матеріалів, аварійного резерву пально-мастильних матеріалів

У плані ліквідації аварій дані про склад об'єктових спеціалізованих формувань, їх укомплектованість матеріально технічними засобами вказані не конкретно

Не виконано хоча б однієї вимоги оцінки "Задовільно"

2.1.4.

Наявність та грунтовність розробки плану захисту працюючого персоналу і населення (як розділу плану цивільної оборони об'єкта)

План захисту містить інформацію про: прогноз наслідків можливих надзвичайних ситуацій та дані про ураження працюючого персоналу і населення; розподіл обов'язків серед посадових осіб об'єкта щодо організації та здійснення захисту працюючого персоналу і населення; організацію радіаційної і хімічної розвідки та лабораторного контролю у разі виникнення надзвичайних ситуацій, план-графік їх виконання, розрахунки сил і засобів, які до цього залучаються; перелік заходів, що виконуються з метою захисту працюючого персоналу і населення, план-графік їх виконання, розрахунки сил і засобів, які залучаються до виконання засобів захисту; забезпечення працюючого персоналу об'єкта та населення, що мешкає у зонах можливого ураження, засобами колективного, індивідуального і медичного захисту, організація медичної допомоги постраждалим, порядок використання захисних споруд

У плані захисту питання організації дозиметричної розвідки та лабораторних спостережень визначені не в повному обсязі

План захисту не містить інформацію стосовно хоча б одного його розділу

2.1.5.

Наявність наказу (або інструкції) по об'єкту про безпеку при виробництві, використанні або зберіганні радіоактивних, сильнодіючих отруйних та вибухопожежонебезпечних речовин, а також відповідних інструкцій

Даний документ містить вичерпну інформацію про правила поводження на об'єкті з радіоактивними, сильнодіючими отруйними та вибухопожежонебезпечними речовинами. Персонал об'єкта ознайомлено з цим документом під розпис

Даний документ містить вичерпну інформацію про правила поводження на об'єкті з радіоактивними, сильнодіючими отруйними та вибухопожежонебезпечними речовинами, але персонал об'єкта з цим документом під розпис не ознайомлено

Наказ або інструкція відсутні

2.1.6.

для всіх цехів та дільниць Наявність на об'єкті наказу (або інструкції) про відповідний протипожежний режим

Даний документ розроблено, він містить перелік заходів пожежної безпеки. Персонал об'єкта ознайомлено з цим документом під розпис

Даний документ розроблено, він містить перелік заходів пожежної безпеки, але персонал об'єкта з цим документом під розпис не ознайомлено

Наказ або інструкція відсутні

2.1.7.

Наявність на диспетчерських пунктах об'єкта, операторських цехів, станціях служб і підрозділів, що мають бути задіяні при ліквідації можливих надзвичайних ситуацій (аварій, пожеж, вибухів), схем сигналізацій та установок локалізації цих ситуацій. Наявність інструктивних матеріалів про керування цими установками

Схеми та інструктивні матеріали в наявності, вони відповідають реальному технічному стану об'єкта

Схеми та інструктивні матеріали в наявності, вони відповідають реальному технічному стану об'єкта, але їх розміщення створює незручності для користування ними

Не виконано хоча б однієї вимоги оцінки "Задовільно"

2.1.8.

Наявність на диспетчерських пунктах об'єкту інструкції про порядок дій чергового диспетчера у разі виникнення надзвичайних ситуацій

Інструкція у наявності, її розроблено згідно з вимогами Типової інструкції по діях чергового диспетчера

Інструкція у наявності, але вона має несуттєві недоліки

Інструкція відсутня або вона не відповідає чинним вимогам

2.1.9.

Наявність на диспетчерських пунктах об'єкта наказу (або інструкції) про порядок оповіщення органів влади, аварійних служб, працюючого персоналу та населення про надзвичайні ситуації. Наявність схеми оповіщення на пульті диспетчерського пункту

Інструкція та схема оповіщення у наявності, вони відповідають чинним вимогам

Інструкція та схема оповіщення у наявності, але вони мають несуттєві недоліки

Інструкція та схема оповіщення не відповідають чинним вимогам (зокрема в ній не відображено подання інформації про виникнення надзвичайних ситуацій до управління (відділу) з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення відповідного рівня та органів МВС) або відсутня

2.1.10.

Наявність на об'єкті журналів обліку та руху потенційно небезпечних речовин і промислових відходів

Журнали в наявності, у них проведено облік та відображено рух усіх потенційно небезпечних речовин і промислових відходів, що виробляються, використовуються, зберігаються та утворюються на об'єкті

Журнали в наявності, у них проведено облік та відображено рух усіх потенційно небезпечних речовин і токсичних промислових відходів, що виробляються, використовуються, зберігаються та утворюються на об'єкті, але не ведеться облік та рух інших промислових відходів

Журнали обліку та руху потенційно небезпечних речовин і промислових відходів на об'єкті відсутні

2.1.11.

Наявність на об'єкті плану підготовки об'єктових спеціалізованих формувань

План підготовки формувань розроблено, він відповідає чинним вимогам

У плані є несуттєві недоліки

План підготовки формувань розроблено, але він не відповідає чинним вимогам, або даний план не розроблено

2.1.12.

Наявність на об'єкті плану приведення у готовність об'єктових спеціалізованих формувань

План відповідає чинним вимогам. Терміни приведення у готовність об'єктових спеціалізованих формувань реальні

У плані є несуттєві недоліки

Терміни приведення у готовність об'єктових спеціалізованих формувань не реальні

2.1.13.

Наявність на об'єкті плану усунення порушень і недоліків, виявлених під час перевірок об'єкта органами державного нагляду (згідно з актами даних перевірок)

План передбачає усунення всіх порушень і недоліків, виявлених під час перевірок. Терміни усунення та засоби, що до цього залучаються, визначені конкретно

Терміни усунення порушень і недоліків та засоби, що до цього залучаються, визначені неконкретно

У плані не передбачено усунення хоча б одного виявленого порушення або недоліку, який може спричинити виникнення на об'єкті надзвичайної

ситуації або збільшити її наслідки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Похожие:

Нака з iconКарта с маршрутом следования А. С. Пушкина; репродукции картин И....
М. Воробьева "Почтовый тракт"; Л. Пастер­нака "Пушкин на берегу моря"; К. Брюллова "Бахчи­сарайский фонтан"; мозаики Богоматери Оранты;...
Нака з iconКарта с маршрутом следования А. С. Пушкина; репродукции картин И....
И. Айвазовского "К морю"; М. Воробьева "Почтовый тракт"; Л. Пастер­нака "Пушкин на берегу моря"; К. Брюллова "Бахчи­сарайский фонтан";...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
pochit.ru
Главная страница