Значення мови в житті суспільства. Українська мова державна мова України
НазваниеЗначення мови в житті суспільства. Українська мова державна мова України
страница5/39
Дата публикации02.04.2013
Размер2,12 Mb.
ТипУрок
pochit.ru > География > Урок
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39

Обладнання: підручник.Хід уроку
І. Перевірка домашнього завдання.


 • Робота біля дошки.

Записати речення, підкреслити в них іменники. Визначити рід, число, відмінок кожного з іменників. Вказати іменники-власні назви.
На святе Благовіщення сонце радісно вставало. (А.Казка.) У небесах сузір’я Лева нам світить на Чумацький шлях. (Д.Чередниченко.) Наш Київ Золоті розкрилює ворота. (М.Рильський.) Де Почайна шуміла, лиш струмок між горбами тулиться. (Л.Забашта.)
ІІ. Повідомлення теми і мети уроку.
ІІІ. Повторення ключових питань.
*Бесіда.

 • Яка частина мови називається прикметником?

 • Яка роль прикметників у мовленні?

 • Як змінюються прикметники?

 • Від чого залежить рід, число, відмінок прикметників у словосполученнях рідний край, рідному місту, рідною землею?


ІV. Виконання вправ на повторення.
* Робота біля дошки.

Записати речення, визначити в них прикметники. З’ясувати рід, число та відмінок кожного прикметника.
В орача руки чорні, зате хліб білий. Білі руки чужу роботу люблять. Мак чорний, та смачний, а редька біла, та гірка. Солодка морква, та в сусідовому городі. У доброго господаря і соломинка не пропаде. Материна хата краща чужої палати. Від поганого коріння не жди доброго насіння. І на здоровій яблуні гнилі яблука бувають. До сухої криниці не йдуть пити водиці.

Народна творчість.
* Робота з підручником.

Виконання вправи 53 (усно).

Виконання вправи 54 (письмово).
* Переписати речення, на місці крапок уставляючи пропущені літери. Прикметники підкреслити, визначити відмінок кожного. Відмінкові закінчення прикметників виділити.
Краще полюбити стар… орла, ніж молод… сову. Велик.. риба у глибок… воді плаває. Вівсян.. каша сама себе хвалить, а гречан.. хвалять люди. Краще пташці на зелен.. вітці, як у багача в золот… клітці.

Народна творчість.


 • Навчальний диктант.

Підкреслити прикметники, визначити рід, число, відмінок кожного. Виділити відмінкові закінчення прикметників.
Для нашої сонячної землі жовтий і синій кольори є і були найбільш підхожі. Це розумів простий народ. Тому він вимальовував свої хати в синє та жовте. Поєднання цих двох кольорів цілком відповідає народному смаку.

Рідну природу українці бачили саме в жовтій і блакитній барвах. Бачили золоте поле, синє небо, синє море й ріки з жовтими очеретами й рудими скелями, сині гори. (За К. Широцьким; 60 сл.)
^ V. Підбиття підсумків уроку.
VІ. Домашнє завдання. Вправа 56 (ІІ).

Дата____________________

Урок № 8

Зв’язне мовлення

Текст. План готового тексту (простий)

^ Усний докладний переказ тексту розповідного характеру.

Мета: повторити відомості про текст і його ознаки; формувати вміння відрізняти текст від групи речень, формувати комунікативні вміння, зокрема сприйняття-розуміння почутого (аудіювання) та говоріння (в процесі усного переказування тексту); формувати такі текстотворчі вміння, як визначення теми й головної думки тексту, колективне складання його плану, самостійний добір адекватних змісту виражальних засобів мови, реалізація задуму (усне відтворення вихідного тексту-зразка); формувати вміння правильно інтонувати речення у процесі усного переказування; розвивати логічне й образне мислення, усне мовлення, уточнювати й збагачувати словниковий запас учнів, граматичний лад їхнього мовлення, розвивати увагу, пам’ять.

Обладнання: текст для переказу.

Хід урокуІ. Актуалізація опорних знань.
*Прочитати подані в двох колонках записи. У якій з колонок подано текст, у якій – окремі речення? Свою думку довести.


З покоління в покоління передавали українці перлини усної народної творчості. Це багатство поволі стікалось у духовну скарбницю народу.

З народних переказів і легенд ми дізнаємося про походження географічних назв. У яскравих барвах оживає минувшина Запорозької Січі та її лицарів.

По сьогодні кожен знаходить у легендах і переказах духовну поживу, переймається ще більшою любов’ю до свого краю й народу.

Легенда – жанр усної народної творчості, переказ про життя якоїсь особи або незвичайну подію, оповитий казковістю, фантaстикою. Слово до слова - і зложиться мова. Вовк сірий відзначається високим розвитком нервової діяльності, особливо гострим слухом і нюхом. Такий утвір природи, як Бердянська коса, є перлиною Азовського моря. Вечір пісню солов’їну слухав і зірки ронив.


ІІ. Повідомлення мети і завдань уроку.
ІІІ. Вивчення нового матеріалу (засвоєння мовленнєвознавчих понять).
* Пояснення вчителя.
^ МАТЕРІАЛ ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ.
Текст – це група речень, об’єднаних спільним змістом (темою) та головною думкою.

Якщо речення лише висловлює думку, то текст забезпечує її розвиток. Це відбувається за рахунок того, що кожне наступне речення до вже відомого додає щось нове.

Основні ознаки тексту такі: пов’язаність речень за змістом (темою), наявність головної думки та її розвиток, певна послідовність речень (необхідна для розкриття теми), зв’язок між реченнями тексту за допомогою займенників, синонімів, сполучників, повторів та ін.

Розвиваючи тему тексту, його автор переходить від однієї частини теми до іншої. Частина загальної теми тексту називається мікротемою. Мікротема розкривається в кількох реченнях. Частина тексту, об’єднана мікротемою, називається абзац. Кожен абзац починають з нового рядка.

Для того, щоб переказати текст, необхідно скласти його план. Для цього потрібно визначити мікротеми тексту. Стисло й чітко сформульовані мікротеми – це пункти плану тексту.

Мета складання плану – виділення в змісті (темі) тексту головного, найбільш важливого (визначення мікротем), a також зазначення послідовності викладу думок. Переказуючи текст, потрібно спиратися на пункти його плану.

ІV. Виконання вправ на закріплення.

*Заздалегідь записані на дошці речення прочитати а такій послідовності, щоб вони утворили текст. Визначити тему й головну думку тексту. Дібрати заголовок. Що зазвичай відбиває заголовок тексту?
І захотілося цьому вовкові пити. Люди прозвали ту річку Вовчою. Звір зупинився і почав рити яму. Пізніше утворилася з джерельця річка. До тих пір сірий рив, поки не докопався до джерельця. Біжить він і чує під ногами прохолоду. Якось улітку біг балкою вовк. А з нього потекла вода.

Народна творчість.

Словник.

Балка – яр з пологими схилами.
^ V. Підготовка до роботи над переказом (формування текстотворчих умінь у процесі роботи над усним переказом).
* Читання тесту вчителем.
*З’ясування значення вжитих у тексті переказу слів, які перебувають у пасивному словнику учнів.
*Визначення теми й головної думки тексту. Визначення основних ознак тексту.
*Колективне складання плану тексту (план записується на дошці та в зошитах).
*Повторне читання вчителем тексту.
VІ. Усне переказування тексту учнями.
VІІ. Підбиття підсумків уроку.

*Бесіда.
 • Які існують види мовленнєвої діяльності?
 • Як називають особу, яка слухає або читає (мовцем чи адресатом мовлення)?
 • Як називають особу, яка говорить або пише?
 • До яких видів мовленнєвої діяльності ви вдавалися протягом уроку?
 • До яких видів мовленнєвої діяльності вам довелося вдатися у процесі підготовки до усного переказу тексту, зокрема складаючи план сприйнятого на слух або прочитаного тексту?
 • Для чого складається план тексту?
 • Як пов»язані тема тексту та його мікротеми?
 • У чому полягає основна відмінність між текстом і реченням?


VІІІ. Домашнє завдання. Вправа 14 (ІІ).

Тексти для переказу
1.ПодарунокВ одному селі на березі моря жила невимовної краси дівчина. Звали її Азою. Любила та дівчина козака.

Настав тривожний час, і Азин наречений пішов на війну з ворогами. Перед прощанням козак подарував Азі перстень, щоб була йому вірною і чекала на нього.

Минали роки. Козак не повертався. Аза берегла перстень, як зіницю ока.

Та трапилася біда. Пішла дівчина прати, задумалася і впустила у хвилі перстень. Кинулася в море, щоб дістати дорогу втрату, і загинула…

З того часу море зветься Азовським. Назва увіковічнила пам’ять про вірну, але безталанну дівчину Азу. (Нар.творч.; 90 сл.)


 • Пояснити значення виразу берегти, як зіницю ока; значення слова безталанна.

 • Дібрати синоніми до слів чекати; впустити, кинутися.

 • Скласти план (орієнтовний: 1. Жила на березі моря дівчина. 2. Що подарував козак дівчині на прощання. 3. Аза берегла перстень. 4. Трапилася біда. 5. Що увіковічнила назва моря).

 • Усно переказати текст за планом.
2.Дедал


Жив у Афінах будівничий Дедал. Він першим навчив греків споруджувати прекрасні будинки.

У Дедала був талановитий племінник. Хлопчина винайшов циркуль, пилку та гончарний круг.

Якось Дедал із племінником піднялися на покрівлю палацу. Юнак спіткнувся, впав і розбився. Земляки звинуватили Дедала у вбивстві.

Щоб урятуватися від несправедливого покарання, Дедал із сином Ікаром утік на острів Кріт. Там їх прийняв цар Мінос.

Добре було Дедалові на Кріті, та душа кликала на батьківщину. Мінос не відпустив би майстра, тому Дедал вирішив тікати.

Собі й синові Дедал змайстрував із пташиного пір’я по парі крил. Пір’їни було скріплено воском. Синові Дедал наказав не підніматися високо.

Полетіли. Ікар захопився польотом і піднявся до сонця. Проміння розтопило віск. Озирнувся Дедал і побачив тільки пір’їни на морських хвилях… (Ант. легенда; 120 сл.)


 • Дібрати синоніми до слів будівничий, племінник (небіж).

 • Скласти план тексту (орієнтовний: 1. Афінський будівничий Дедал. 2. Талановитий небіж Дедала. 3. Трагічна загибель юнака. 4. Дедал рятується від несправедливого покарання. 5. Душа кликала на батьківщину. 6. Крила з пташиного пір’я. 7. Загибель Ікара.)

 • На дошці записати: місто Афіни; острів Кріт; цар Мінос.

 • Усно переказати текст за планом.Дата___________________

Урок № 9


Тема: Займенник. Числівник.

Мета: повторити вивчене про займенник та числівник як частини мови, удосконалювати вміння знаходити займенники й числівники в тексті, визначати їхні граматичні ознаки; удосконалювати орфографічні навички; виховувати патріотичні почуття; розвивати пам’ять, мислення, мовлення.

^ Тип уроку: урок повторення вивченого.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39

Похожие:

Значення мови в житті суспільства. Українська мова державна мова України icon3-б клас українська мова

Значення мови в житті суспільства. Українська мова державна мова України iconЭмоциональная нагруженность терминов как методологическая и этическая проблема
Опубликовано: Мова І культура: Шоста Міжнародна наукова конференція. – К.: Collegium, 1998. – Т. І. – C. 5 – 13
Значення мови в житті суспільства. Українська мова державна мова України iconМетодические рекомендации по изучению дисциплины и выполнению контрольных...
Беларуская літаратурная мова ŷ часы Расійскай імперыі ва ŷмовах адсутнасці беларускай дзяржаŷнасці
Значення мови в житті суспільства. Українська мова державна мова України iconКарно-процесуальний кодекс україни
Терміни, що їх вжито в цьому Кодексі, якщо немає спеціальних вказівок, мають таке значення
Значення мови в житті суспільства. Українська мова державна мова України iconПредмет І завдання методики навчання дітей української мови в російськомовних...
Ання, принципи, прийоми та методи навчання дітей української мови як другої, вивчає закономірності засвоєння дітьми другої близькоспорідненої...
Значення мови в житті суспільства. Українська мова державна мова України iconНака з
Положення про Цивільну оборону України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10. 05. 94 N 299, підпунктом 3 пункту...
Значення мови в житті суспільства. Українська мова державна мова України iconМіжнародне право навколишнього середовища: стан та перспективи розвитку...
Шемшученко Ю. С. директор Інституту держави І права ім. В. М. Корецького нан україни, доктор юридичних наук, професор, академік нан...
Значення мови в житті суспільства. Українська мова державна мова України iconМіністерство освіти та науки України
Методичн матеріали з к у р с у "ф І л о с о ф І я" для аспірантів та здобувачів/Упорядники: Резницький А. С., Хміль В. В. Дніпропетровськ:...
Значення мови в житті суспільства. Українська мова державна мова України iconВідомості Верховної Ради (ввр), 1995, n 24, ст. 189)
Усі води (водні об’єкти) на території України є національним надбанням народу України, однією з природних основ його економічного...
Значення мови в житті суспільства. Українська мова державна мова України iconЗакон україни
України від фінансової кризи, яка охопила більшу частину промислово розвинутих країн, з огляду на нагальну необхідність підвищення...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
pochit.ru
Главная страница